Lusin alueella toimivia yhdistyksiä

Lusin Kyläyhdistys ry

Kyläyhdistys on Lusin ääni. Sen tärkeimpänä toiminta-ajatuksena on Lusin kylän elinvoimaisuuden säilyttäminen. Kyläyhdistys osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa. Nykyiseen muotoonsa kyläyhdistys on perustettu vuonna 1999. Yhdistys järjestää vuosittain useita tapahtumia, monet yhteistyössä mm Lusin Lukon kanssa. Kyläyhdistys on koonnut historiikkiryhmän kanssa vuonna 2017 ilmestyneen kirjan Meijän Lusi.

Kyläyhdistys vuokraa ja ylläpitää Myllyjärven saunamökkiä.

Kyläyhdistyksen johtokunta valitaan vuosittain, tällä hetkellä sen jäseniä ovat Outi Pennanen, Pekka Ojanen, Jenni Mattila, Pekka Kantanen, Jouni Sipilä ja Marita Rantanen. Kyläyhdistyksen puheenjohtajana toimii Hannele Tuusjärvi.

Lusin Lukko

Lusin Lukko on aktiivinen urheiluseura, joka on perustettu vuonna 1971. Seura järjestää toimintaa kesät talvet, kesäisin mm jalkapalloa, lentopalloa sekä erilaisia retkiä. Talvella Lukko ylläpitää Lusin hiihtolatuja. Puheenjohtajana toimii Juho Mylläri

Kyllikit

Kyllikit on perustettu vuonna 2007 pitämään yllä ikäihmisten toiminnallisuutta Lusissa. Alaikärajaa liittymiselle ei ole, mutta yleensä jäseneksi liittyvät ovat poistuneet työelämästä.

Kyllikit kokoontuu normaalioloissa kerran viikossa, tapaaminen aloitetaan jumppatuokiolla, jonka jälkeen on ruokailu sekä vaihtuvaa ohjelmaa, tietokilpailuista lauluhetkiin. Kyllikit järjestää vuosittain matkoja, kerran vuodessa ulkomaille, sekä mahdollisia teatteri tms reissuja. Kyllikkien puheenjohtajana toimii Pekka Ojanen p. 0405899427

Lusin metsästysseura ry

Lusin metsästysseura on perustettu vuonna 1977. Jäseniä sillä on noin 60 ja metsästysvuokramaita noin 3200 hehtaaria. Monipuolisen pienriista- ja pienpetometsästyksen ohella hirvenmetsästys on ollut alusta asti vahvasti mukana. Uutena tulokkaana alueella on villisika, myös valkohäntäpeura- ja metsäkauriskannat ovat lisääntyneet. Metsästysseuran puheenjohtajana toimii Jorma Nurminen.

Lusin kalastuskunta

Lusin kalastuskunta edellyttää vesialueillaan pyydysmerkkien käyttöä. Merkkejä voi ostaa Heinolan kirkonkylän K-market Kylätähdestä ja ostaluvat.fi-palvelusta. Kalastuskunnan esimies on Pentti Sulkumäki.

Lisätietoja kalastusmerkeistä täältä.

Lusin seudun maamiesseura

Lusin seudun maamiesseuran juuret ulottuvat aina vuoteen 1900 saakka, jolloin on ensimmäisen kerran perustettu Heinolan maamiesseura. Toiminta on vuosikymmenten saatossa muuttunut hyvinkin paljon. Maatalouteen liittyvät koulutukset ja yhteisten maatalouskoneiden hankkiminen on hiipunut ja seuran toiminta on nykyisin hyvin vähäistä. 2010-luvulla seura on rahoittanut yhteistyössä Lusin kyläyhdistyksen kanssa muutamia retkiä sekä avustanut Meijän Lusi - historiikki kirjan tekemistä. Maamiesseuran puheenjohtajana toimii Jukka Mansikkala.